Mètode Pedagògic

Com sempre i des de l’any 1991,  Osona Idiomes utilitza  una metodologia d’aprenentatge de la llengua anglesa que es concentra totalment en la immersió lingüística. Això fa que, d’aquesta manera, es pot arribar a un procés natural d’adquisició de la llengua anglesa per part dels alumnes. Com ja sabeu, el nostre equip docent està format amb un gran percentatge de professors natius qualificats  i també   llicenciats en filologia Anglesa. Els nostres professionals  responen  a un perfil totalment adequat   per ensenyar la  llengua anglesa d’una manera natural i amb l’objectiu d’anar introduint als alumnes en l’escolta, comprensió i la comunicació de la  mateixa llengua.

A Infantil (P3, P4 i P5), la nostra feina  més important és que els alumnes  puguin aprendre amb una immersió total de la llengua anglesa  i sobre tot amb ganes de passar-ho  bé i  comunicar-se a través del joc.

A Cicle Inicial (1r i 2n), es continua motivant a l’alumne per poder aprendre dintre d’un context d’immersió total de la llengua anglesa. Comunicar-se amb activitats de joc  i  també introduint  totes  les habilitats competencials de la llengua anglesa.  (reading, writing, listening i speaking).

A Cicle Mitjà (3r i 4t) i Cicle Superior (5è i 6è)  s’enfoca als alumnes per fer els exàmens Oficials de la Universitat de Cambridge, seguint les pautes  estructurals i d’equivalència del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües. D’aquesta  manera l’alumne  es pot presentar als exàmens oficials  i així rep un certificat que avala el seu aprenentatge. L’objectiu a 3r és  assolir el  nivell STATERS, a 4t el nivell és MOVERS, a  5è el nivell és FLYERS  i a 6è el nivell es  KET. (per poder seguir bé aquesta programació cal fer 2h lectives a la setmana).

A Secundària es prepara als alumnes pel PET,  FCE i Advanced.